Phân quyền - Kinh tế : [3097]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3097
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hải Hoàng (2020-04)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi nền dựa vào tài nguyên là chính sang nền kinh tế dựa trên tài nguyên tri thức với trụ cột là internet và kỹ thuật số. Nền kinh tế số ra đời thay thế nền kinh tế truyền thống. Vì vậy, cần phải có sự thay đổi về cơ cấu lao động mà theo đó nguồn nhân lực số phải được chú trọng phát triển. Bài viết làm rõ khái&#...

 • LLCT4.20.Chinh sach kte moi_V.L.Le Nin_qua do len CNXH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2020-04)

 • Một trong những di sản lý luận mà lãnh tụ V.I.Lênin để lại cho chúng ta ngày nay đó là Chính sách kinh tế mới (NEP) vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại to lớn. Tháng 3-1921, V.I.Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho Chính sách cộng sản thời chiến và được trình bày đầu tiên trong tác phẩm "Bàn về thuế lương thực". Bài viết này tập trung làm rõ những nội dung cơ bản...

 • LLCT3.20.Phat trien ben vung kte tu nhan_VNam_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Miền (2020-03)

 • Trong những năm qua, với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) theo hướng cởi mở, thông thoáng, nhất là từ khi có Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 "Vềphát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", KTTN đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. ...

 • LLCT3.20.Hoach dinh chinh sach cong trong kte thi truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2020-03)

 • Trên thế giới ngày nay, kinh tế thị trường là mô hình chủ đạo ở hầu hết các nền kinh tế ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế thị trường tác động đến hoạch định chính sách công thông qua sự hoạt động và phát huy tác động của các quy luật kinh tế khách quan và các yếu tố đặc trưng của nó. Do vậy, hoạch định chính sách vĩ...

 • LLCT1.20.Mot so kho khan thach thuc_phat trien kte so_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thanh Tuấn (2020-01)

 • Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu: kinh tế số Việt Nam đến nãm 2025 đạt 20% GDP, nătn 2030 chiếm trên 30% GDP. Để đạt mục tiêu này, cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế số, bài viết nêu ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển của ...

 • KTCTTG5.20.Phat trien nganh logistics_VNam_Hoi nhap kte qte.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Văn Hội, Bùi Hồng Cường (2020-05)

 • Trong bối cánh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, logistic đang được coi là một trong những ngành kinh tế mùi nhọn, có những đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bài viết này phân tích, đánh giá những cơ hội, điều kiện thuận lợi, những thành tựu vì những điểm tồn tại trong quá trình phải triển ngành logistics Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nh...

 • KTCTTG4.20.Khung chinh sach gan ket khu vuc dtu truc tiep nuoc ngoai voi phat trien ben vung_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Hải, Hồ Đình Bảo; Trần Toàn Thắng (2020-04)

 • Phát triển bền vững trực tiếp nước ngoài, phát triển bền vững, môi trường, chuyển giao bền vững là chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội hàm của phát triển bền vững được thừa nhận rộng rãi là sự cải thiện đồng đều trên trụ cột: Kinh tế, xã hội, môi trường. Tài liệu đề cập đến cơ sở lý luận về khung chính sách gắn kết FDI với phát triển bền vững;&...

 • TVQH_Chiến tranh giá dầu mổ quốc tế và các tác đọng tới Việt Nam_TCNCKT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Xuân Hồi (2020-10)

 • Ngày 21-4-2020, lần đầu tiên trong lịch sử, giá hợp đồng dầu kỳ giao tháng 5 tại Mỹ giảm sâu xuống dưới 0 USD và kết thúc ở mức giá âm 37,63 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ thế giới thực sự rơi vào khủng hoảng và điều này sẽ gây tác động không nhỏ tới ngành dầu khí Việt Nam. Bài viết phân tích làm rõ bản chất của "giá dầu âm", đồng thời đánh giá những tác động của thị trườn...

 • TVQH_Loại hình, lĩnh vực hoạt động của kinh tế phi chính thức tại Hải Phòng và giải pháp quản lý, hỗ trợ_TCNCKT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Ngà (2020-10)

 • Kinh tế phi chính thức là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế ở mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bài viết trình bày thực trạng khu vực kinh tế phi chính thức ở Hải Phòng, phân tích tác động tích cực và tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, đưa ra một số giải pháp để phát huy những đóng góp tích cực và hạn chế các&...

 • TVQH_Tác động của giá dầu đến chỉ tiêu chính phủ của Việt Nam_TCKTCTTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Hà (2020)

 • Nghiên cứu sư dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (NARLD) và số liệu quý giai đoạn 2005 - 2018 để xem xét ảnh hưởng của giá dầu đến quy mô và cơ cấu của chỉ tiêu chính phủ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá dầu có tác động bất đối xứng đến chi tiêu chính phủ. Khi giá dầu tăng, các khoản chi tiêu chính phù đều được tăng lên trong dài hạn. Tuy nhi...

 • TVQH_Chuyển đổi số có thể đóng góp cho GDP Việt Nam đến 200 tỷ USD_HSCSTCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Gia Ngọc (2021-03-10)

 • Theo ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Công ty FPT Digital công ty mới được thành lập của Tập đoàn FPT - Nếu chúng ta triển khai tốt, sau 20 năm nữa, chuyển đối số có thể đóng góp mỗi năm 150 - 200 tỷ USD vào GDP Việt Nam. Còn trong giai đoạn 2020 - 2025, chuyển đổi số có thể giúp nền kinh tế số tăng trưởng kép hằng năm 29%. Bài viết đã thực hiện phỏng vấn ông Hoàng Việt Anh ...

 • TVQH_Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số_TCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đức Hiệp (2020-11)

 • Bài viết trình bày thực trạng quản lý nhà nước trong nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay trong việc xác định 3 trụ cột chính và hành động của Chính phủ. Đồng thời, bài viết cũng phân tích những thuận lợi và thách thức để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước trong nền kinh tế số ở Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3097