Phân quyền - Kinh tế : [4817]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4817
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Chiến (2004)

 • Khi nghiên cứu tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế, những nhà viết sử tư tương kinh tế thường phải đánh giá sự “tiến bộ” và “hạn chế’ của tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế đó, vì vậy, việc đánh giá sự “tiến bộ” và “hạn chế'’ của tư tưởng kinh tế như là vấn để quan trọng vào loại bậc nhất của những nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế, nếu không hiếu đúng hay khách quan sự “tiến bộ” và “hạn chế’ của tư tưởng kinh tế, thì sẽ không thể vẽ lại trung thực bức tranh sinh động của lịch sử tư tưởng kinh tế hay sẽ xuyên tạc lịch sử.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đinh Văn Thông (2004)

 • Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế học thuộc trường phái cô điển Anh. Đối vối trường phái này, điểm đặc trưng trong lý luận kinh tế của họ là ủng hộ kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và thuyết giá trị - lao động; nên kinh tế thị trường với các quy luật vốn có của nó sẽ tự động điều tiết kinh tế và đảm bảo thăng bằng cung - cầu và cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. Theo quan điểm của họ: kinh tế thị trường là một mô hình tăng trưởng tự động.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Thị Khánh Linh, Nguyễn Hải Biên; Phạm Thị Hương (2023-11)

 • Bài viết sẽ tiến hành tìm hiểu nội dung các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như đánh giá sự tác động của chúng đến Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đào Mạnh Ninh (2023-11)

 • Bài viết phân tích về thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, trình bày bối cảnh mới của quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam, từ đó chỉ rõ một số vấn đề đặt ra đối với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam thời gian tới, như: nhận thức, quan điểm; đổi mới nội dung CNH; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đào Thị Bích Thủy (2004)

 • Nghiên cứu này tiếp cận vấn đề theo phương pháp phân tích mô hình. Ờ đây chúng ta sẽ áp dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển (thế loại mô hình tăng trưởng của Solovv và mô hình tăng trưởng khu vực kép của Lewis), về kết cấu nghiên cứu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc phát triển mô hình; trong đây sẽ tập trung vào phân tích nền kinh tế hoạt động tự do và nền kinh tế có sự can thiệp của chính phủ.

 • item.jpg
 • Tiêu điểm


 • Authors: Đặng Ngọc Tú (2003)

 • Chúng ta cũng đã có nhiều bài viết liên quan đến giả thuyết tương đồng lãi suất nhưng hầu hết đều áp dụng giả thuyết này mà không kiểm chứng xem mối quan hệ đó có thực sự tồn tại trong điều kiện của Việt Nam hay không. Do mối quan hệ lượng - chất mà nhiều khi các kết luận định tính cần phải dựa trên các nghiên cứu định lượng. Chính vì vậy, việc kiểm chứng và ước lượng thuyết tương đồng lãi suất ở Việt Nam có cả ý nghĩa lý luận lẫn ý nghĩa thực tiễn.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trần Đức Hiệp (2003)

 • Đối với các nước đang ở trình độ phát triển rất thấp như Việt Nam, việc đón bắt xu thế phát triển mới có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển, bởi vì, sự tác động nhiều mặt và ngày càng rõ nét của xu thế mới đang làm gia tăng mạnh mẽ thách thức phát triển và hội nhập của các nước này. Do vậy, cần phải có sự điều chỉnh chiến lược phát triển theo cách thức tiếp cận nền kinh tế tri thức. Ớ Việt Nam, vấn đề này đến nay, với thực tiễn phát triển của nó, đã thu hút được sự quan tâm của các nhà hoạch định nhưng vẫn còn thiếu một đường nét rõ ràng và nhất quán trong việc định hướng tiếp cận nền kinh tê tri thức. Xuất phát từ đó, những quan điểm định hướng ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4817