Phân quyền - Kinh tế : [4384]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4384
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Anh (2022-11-23)

 • Vùng biển miền Trung bao gồm vùng biển của 14 tỉnh, thành phố trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chiếm 50% tổng số tỉnh, thành phố có biển của cả nước (14/28 tỉnh, thành phố); là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển. Để khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng, phát huy được tiềm năng, lợi thế của biển, làm giàu từ biển, c...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Ngọc; Hạ Thị Thiều Dao (2014-08)

 • Tác giả sử dụng lí thuyết kinh tế về hàm sản xuất để xây dựng các mô hình kinh tế lượng nhằm xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm, đồng thời dự báo về việc làm trong giai đoạn 2013- 2020.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Tấn Bửu, Lê Đăng Lăng (2014-01)

 • Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Thang đo các khái niệm được kiểm định bởi phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và CFA. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu được kiểm định bằng mô hình SEM, sau đó được kiểm tra lại bởi mô hình cạnh tranh và Bootstrap dựa vào 200 mẫu khảo sát. Kết quả đề xuất mô hình đo lường giá trị thương...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Bảo (2014-06)

 • Nghiên cứu đã phát hiện: (1) Đóng góp chủ yếu vào phát triển kinh tế là số lượng đầu tư hơn chất lượng đầu tư; (2) Vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế; (3) Xuất khẩu có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế; (4) Đầu tư công, nhìn chung, thu hút đầu tư tư nhân; và (5) Thu nhập, mức hiệu dụng (Tỉ lệ giữa sản lượng thực và sản lượng&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Thanh, Cao Hào Thi (2014-03)

 • Bài viết trình bày các yếu tố kiểm soát hành vi, khả năng tương thích, hiệu quả mong đợi, hình ảnh ngân hàng và rủi ro giao dịch có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và có tác động đến sự chấp nhận E-Banking; các yếu tố dễ dàng sử dụng và sự chấp nhận E-Banking có tác động đến việc sử dụng E-Banking.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Hà Minh Quân (2014-05)

 • Nghiên cứu này xem xét khái niệm đạo đức kinh doanh cá nhân ở 964 người trưởng thành dựa trên độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm quản lí, và quy tắc ứng xử bằng cách sử dụng thang đo PBES (Personal Business Ethics Scores – Thang điểm đạo đức kinh doanh cá nhân) của Clark & Clark (1966). Kết quả cho thấy khác biệt thống kê đáng kể trong khái niệm đạo đức kinh doanh cá nhân ở&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Thị Anh Vân (2014-08)

 • Bài viết này nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network: ANN) và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) trong dự báo lạm phát theo tháng tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh, Đoàn Thị Lệ Chi (2014-02)

 • Quan sát dòng tiền tự do cùng với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong một giai đoạn, với dữ liệu dạng bảng thu được, tiến hành phân tích với mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình tác động cố định, kết quả cho thấy có mối liên hệ nghịch biến giữa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp với dòng tiền tự do; đồng thời, nghiên cứu cũng khẳng định được sự chi phối của lí thuyết dòng ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Huy Hoàng, Liễu Thu Trúc; Nguyễn Hữu Huân (2014-02)

 • Bài viết kết hợp giữa phương pháp thống kê mô tả và phương pháp tự hồi quy véctơ (VAR) ứng với từng mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 1990 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương cách điều hành các công cụ CSTT của NHNN đang chuyển dần sang xu hướng sử dụng các công cụ gián tiếp thay thế các công cụ trực tiếp, đồng thời những quy định theo mệnh lệnh hành chính cũng đang trên xu ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Huy Hoàng, Liễu Thu Trúc; Nguyễn Hữu Huân (2014-02)

 • Bài viết kết hợp giữa phương pháp thống kê mô tả và phương pháp tự hồi quy véctơ (VAR) ứng với từng mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 1990 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương cách điều hành các công cụ CSTT của NHNN đang chuyển dần sang xu hướng sử dụng các công cụ gián tiếp thay thế các công cụ trực tiếp, đồng thời những quy định theo mệnh lệnh hành chính cũng đang trên xu ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Hà Thu (2014-03)

 • Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Kết quả cho thấy FDI có tác động rất tích cực đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam như: Kích thích xuất khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ; và là những tiền đề quan trọng cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài; Mai Đình Lâm (2014-02)

 • Bài viết phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Kết quả phát hiện là: (i) Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế có quan hệ đồng liên kết trong dài hạn, tuy nhiên những cú sốc khiến kinh tế mất cân bằng hay bị sai lệch khỏi xu hướng dài hạn thì các nỗ lực của Chính phủ trong việc điều chỉnh chính sách tài khóa mang lại ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Bảo (2014-11)

 • Bài viết dựa trên dữ liệu của 63 tỉnh thành tại Việt Nam để phân tích mô tả và so sánh có kết hợp với sử dụng hệ phương trình đồng thời để nghiên cứu vấn đề bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo tại Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4384