Phân quyền - Quốc phòng, an ninh : [1038]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1038
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu một số nội dung góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ gồm: (1) Tính thống nhất với hệ thống pháp luật; (2) Bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của Luật Cảnh vệ; (3) Bổ sung nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ; (4) Quy định giao Bộ Công an quy định cụ thể về biện pháp cảnh vệ; (5) Chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh chủ chốt, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu một số nội dung góp ý Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm: (1) Một số vấn đề chung (về quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; Tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Bố cục, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật; Kỹ thuật lập pháp); (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể đối với Dự thảo Luật.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu nội dung góp ý của Dự thảo Luật gồm: (1) Một số vấn đề chung (Về bảo đảm tính thống nhất của Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người với các luật liên quan và sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Việc thể hiện chính sách "phòng" và "chống" mua bán người và các nhóm chính sách cụ thể trong Dự thảo Luật; (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể (Về nội dung một số điều khoản; Kỹ thuật lập pháp).

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu nội dung góp ý Dự thảo Luật Phòng không nhân dân gồm: (1) Một số vấn đề chung của Dự thảo Luật; (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể (Về phạm vi điều chỉnh; Nguyên tắc tổ chức hoạt động (phòng không nhân dân) PKND; Chính sách của Nhà nước về PKND; Trọng điểm PKND; Xây dựng, huy động lực lượng PKND; Hoạt động PKND; Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với PKND và quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; Trách nhiệm quản lý nhà nước về PKND; Điều khoản thi hành; Một số ý kiến khác).

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu các nội dung góp ý Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm: (1) Một số vấn đề chung của Dự thảo Luật (Về quan điểm, nguyên tắc ban hành luật; Bố cục của dự thảo Luật; Phạm vi điều chỉnh và tính thống nhất với hệ thống pháp luật); (2) Các nội dung cụ thể của Dự thảo Luật (Về chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan này; Cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điều khoản thi hành; Ủy quyền lập pháp và quy định về thủ tục hành chính).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hà Ngọc Hải (2023-07)

 • Bài viết đề cập đến việc thiếu tính đồng bộ của Luật Phòng, chống mua bán người với các luật, điều ước liên quan. Để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật thời gian qua, tác giả đưa ra sự cần thiết phải của việc sửa đổi Luật phòng chống mua bán người và đề xuất các định hướng sửa đổi.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Hữu Phước (2023-11)

 • Bài viết này nghiên cứu so sánh Tuyên bố về Đương cơ sở năm 1996, Luật Hải Cảnh năm 2021, Luật An toàn hàng hải năm 2021 cùa Trung Quốc với quy định của luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 để chỉ ra những quy định vi phạm pháp luật quốc tế của các văn bản này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-11)

 • Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về vấn đế an ninh công việc (ANCV) trong khoảng 20 năm trở lại đây đối với các nghiên cứu thực nghiệm và từ những năm 60 của thế kỷ XX với các công trình nghiên cứu lý thuyết, bao gồm việc tổng hợp và phân tích về các vấn đề: khái niệm, vai trò của ANCV, các yếu tố ảnh hưởng tới ANCV ở các cấp độ khác nhau và các giải pháp nhằm đảm bảo ANCV.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1038