Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41558
Title: Giáo dục đối với người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam từ quy định đến thực tiễn thực hiện
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Hiền Phương
Pháp luật
Người khuyết tật
Giáo dục
Xã hội
Luật người khuyết tật
Quyền của người khuyết tật
Pháp luật giáo dục
Abstract: Bài viết đề cập nội dung pháp luật giáo dục dưới góc độ đảm bảo quyền cơ bản cho người khuyết tật (NKT). Bằng việc phân tích hệ thống quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện, bài viết khái quát nên bức tranh tổng quan về pháp luật giáo dục đối với NKT. Từ những đánh giá về thành công cũng như hạn chế trong quy định và thực tiễn thực hiện pháp luật giáo dục đối với NKT, bài viết tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan làm cơ sở cho mục tiêu hoàn thiện pháp luật, đảm bảo hơn nữa quyền của NKT trong hoạt động giáo dục. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp hướng vào hai nội dung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Pháp luật – Đặc san pháp luật người khuyết tật 10/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSNKT.2013_B11_GiaoducNKT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 486,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.