Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44580
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 11/11/2020.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Công tác nhân sự
Đầu tư trung hạn
Ngân sách nhà nước
Luật Biên Phòng
Kỳ 10
Khóa XIV
Description: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 11/11/2020. Các nội dung thảo luận ở hội trường: Công tác nhân sự; Thảo luận ở hội trường về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Biểu quyết thông qua Luật Biên Phòng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1f86fbdb-c63c-44bd-a77b-da98e4ab2c7d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 310,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.