Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45010
Title: Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
Authors: Vũ Thị Lộc
Keywords: Thương mại
Chiến lược
Phát triển thương mại
Vùng knh tế trọng điểm
Bắc Bộ
Quản lý kinh tế
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm; Đánh giá và làm rõ những căn cứ thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm, vận dụng trong trường hợp vùng KTTĐ Bắc Bộ; Đề xuất nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và kiến nghị giải pháp thực hiện.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 180 trang
Method: Luanvan MOET: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • vuthiloc.30815.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.