Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45132
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động
Ngành công nghiệp và thương mại
Tóm tắt
Tháng 2
2 tháng đầu năm 2014
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Hoạt động quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 về: hoạt động sản xuất công nghiệp; Hoạt động thương mại; hoạt động quản lý nhà nước; Các biện pháp thực hiện trong tháng 3 (Đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 527,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 247,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.