Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45176
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2014
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo Số: 75/BC-BCT
Sản xuất
Ngành công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tháng 7
& tháng năm 2014
Xuất khẩu
Quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2014 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd CN&TM t7 va 7 thang 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 547,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phụ lục 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 366,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THANG 07-14 (CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 286,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.