Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45196
Title: Báo cáo tình hình sản xuất ngành công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động sản xuất
Hoạt động thương mại
Ngành công nghiệp
Thương mại
Tháng 9 năm 2010
Sản xuất công nghiêp
Abstract: Báo cáo tình hình sản xuất ngành công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2010.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat hd nganh CN&TM t9 va 9 thang 2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 479,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.