Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45399
Title: Quyền tự do thành lập tổ chức đại diện của người lao động theo TPP và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Tổ chức
Quyền thành lập tổ chức
Tổ chức đại diện
Người lao động
TPP
Tổ chức đại diện theo TPP
Đại diện của người lao động
Pháp luật
Abstract: Bài viết phân tích các quyền tự do công đoàn của người lao động theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nêu các điều kiện đảm bảo thực thi quyền tự do thành lập tổ chức đại diện của người lao động theo TPP và các yêu cầu hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) T1/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1+2.17-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.