Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNhóm Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô của VEPR-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45517-
dc.description.abstractBáo cáo cung cấp thông tin tổng quan kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam Quý 4 năm 2017, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách cho kinh tế Việt Nam trong năm 2018.-
dc.format.extent36 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectKinh tế vĩ môvi
dc.subjectBáo cáo kinh tếvi
dc.titleBáo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý 4 - 2017vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodViện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_Bao cao kinh te vi mo Viet Nam Quy 4 - 2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.