Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45688
Title: Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Thục Nguyên
Keywords: Nông nghiệp
Nông thôn mới
Nông dân
Nông thôn
Tái cơ cấu nông nghiệp
Tích tụ ruộng đất
Abstract: Bài viết đánh giá những thành công và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 22(350) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP22.17-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.