Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45730
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Khai thác cát sỏi
Thị trường xây dựng
Khai thác tràn lan
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh về việc siết chặt quản lý khai thác cát, sỏi, ổn định thị trường xây dựng đồng thời quản lý tốt việc khai thác tràn lan đang gây bức xúc trong nhân dân.
Issue Date: 2017-07-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.