Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45797
Title: Thách thức trong công tác dân tộc hiện nay
Authors: Vũ Trọng Bách
Keywords: Thách thức
Công tác dân tộc
Dân tộc
Chính sách dân tộc
Abstract: Bài viết tìm hiểu về những thành tựu đạt được trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác dân tộc hiện nay; đề xuất giải pháp cần thực hiện trong công tác dân tộc thời gian tới
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238(11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thachthuctrongcongtacdantochiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.