Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45802
Title: Báo chí góp phần hình thành và thực thi chính sách cho các đối tượng bị thiệt thòi
Authors: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Báo chí
Chính sách
Đối tượng bị thiệt thòi
Thực thi chính sách
Ảnh hưởng của báo chí đến chính sách
Hiệu quả của truyền thông báo chí
Abstract: Bài viết luận bàn về: Những ảnh hưởng của báo chí đến chính sách cho các đối tượng bị thiệt thòi; Vai trò của báo chí trong quá trình hình thành và thực thi chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông với các đối tượng bị thiệt thòi
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 239 (12/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baochigopphanhinhthanhvathucthichinhsacchocacdoituongbithietthoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.