Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45890
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Hoàng Văn Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Chính sách
Lực lượng vũ trang
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Hoàng Văn Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
Issue Date: 2019-05-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.