Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45909
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Tổ chức phối hợp liên ngành
Cơ cấu sắp xếp
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đứng đầu.
Issue Date: 2017-08-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.