Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46200
Title: Tài liệu tập huấn về công tác văn thư lưu trữ
Keywords: Văn thư lưu trữ
Quản lý tài liệu
Quản lý hồ sơ
Description: Tài liệu đưa ra cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; thực trạng công tác quản lý hồ sơ án ngành tòa án nhân dân và đưa ra giải pháp khắc phục những vấn đề còn hạn chế.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Coverage: 67 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 92835767646171474143093569590458514117.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 427,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.