Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46200
Title: Một số suy nghĩ về Bộ quy tắc Ứng xử ở Biên Đông
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Đăng Thắng
Keywords: Bộ quy tắc
Ứng xử
Bộ quy tắc ứng xử
Biển Đông
Đông Nam Á
ASEAN
Abstract: Tình hình Biển Đông ngày trở nên phức tạp và tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát xung đột, trong khi đó, tiến trình về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC) đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đi đến đích cuối cùng bởi những toan tính và bất đồng từ các bên. Cần phải tìm ra những nội dung cần thiết, cụ thể và mang tính khả thi để COC được sớm các bên chấp nhận và thông qua.
Type: Tiêu điểm
Extent: 25 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.