Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46417
Title: Vấn đề an ninh ở Biển Đông và hợp tác khu vực
Authors: Li Jin Ming
Keywords: Vấn đề an ninh
Biển Đông
Hợp tác khu vực
Trường Sa
Hoàng Sa
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Bài thảo luận của tác giả nói về tình hình tại Biển Đông, những vấn đề liên quan đến an ninh, qua đó tác giả đưa ra một vài kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác tại khu vực Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 6 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • li jin ming, van de an ninh o bien Dong va hop tac khu vuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 379,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.