Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46712
Title: Thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên báo in
Authors: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Keywords: Truyền thông
Thông điệp truyền thông
Dân tộc thiểu số
Báo in
Hình ảnh
Người dân tộc thiểu số
Lĩnh vực đời sống
Văn hóa
Cải thiện thông diệp
Abstract: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường kết hợp với Khoa Xã hội học của Học viện Báo chí – Tuyên truyền tiến hành nghiên cứu thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên một số tờ báo in nhằm (i) đánh giá cách một số tờ báo đưa tin và bình luận về người dân tộc thiểu số, (ii) phân tích sự thay đổi trong cách đưa tin và bình luận qua các năm, và (iii) xem xét khả năng cách đưa tin – bình luận của một số tờ báo này có thể gây ra định kiến hay ngược lại là chống định kiến đối với các dân tộc thiểu số.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 36 trang
Method: Nhà xuất bản Thế Giới
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thong diep truyen thong ve dt thieu so tren bao in.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 891,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.