Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46844
Title: Cross-Regional Comparison of Trade Integration: The Case of Services
Other Titles: So sánh xuyên khu vực hội nhập thương mại: Trường hợp của dịch vụ
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Thương mại dịch vụ
Services trade
Hội nhập khu vực
Regional integration
Hội nhập thương mại
Trade integration
Thỏa thuận thương mại khu vực
Regional trade agreement
RTA
Abstract: Bài viết này xem xét mức độ hội nhập thương mại dịch vụ ở châu Á so với châu Âu và Bắc Mỹ. Và chỉ ra rằng, -xu hướng khu vực về thương mại dịch vụ của châu Á (liên quan đến hàng hóa) là nổi bật vì hai lý do chính: (i) tỷ lệ tương đối cao của ngôn ngữ được chia sẻ (tiếng Trung), điều cần thiết cho thương mại dịch vụ; và (ii) bản chất quần đảo của khu vực, ngăn cản buôn bán hàng hóa nhiều hơn thương mại dịch vụ.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2013-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP108_Hamanaka_Services_Trade_Integration.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 751,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.