Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorPublic Opinion Research Group-
dc.creatorPublic Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng-
dc.date.issued2015-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47047-
dc.description.abstractBản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Trung Quốc nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Trung Quốc phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới • Các hoạt động và công việc tri thức • Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới • Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc trong tương lai • Sự chia sẻ thông tin và đối thoại. • Thông tin nền-
dc.format.extent111 trang-
dc.languageenvi
dc.publisherThe World Bank Groupvi
dc.subjectSurveyvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectKhảo sátvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.titleFY15 China Country Opinion Survey Reportvi
dc.title.alternativeFY15 báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Trung Quốcvi
dc.typeBáo cáovi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108306.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.