Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47067
Title: Lê Hồng Phong tiểu sử
Authors: Trương Tấn Sang, Phan Diễn
Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa
Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Lê Hồng Phong
Tổng Bí thư
Đảng Cộng sản Đông Dương
1935-1936
Cao trào 1930-1931
Thực dân Pháp
Khủng bố trắng
Quốc tế Cộng sản
Ủy viên BCH Quốc tế Cộng sản
Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII
Nguyễn Thị Minh Khai
Xứ ủy Nam Kỳ
Thành uỷ Sài Gòn - Chợ Lớn
Lê Huy Doãn
Nghệ An
Xứ Nghệ
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Nguyễn Ái Quốc
Tộc họ Lê
Lê Huy Quán
Công nhân
Bến Thủy
Nhà máy diêm
Tâm Tâm xã
Quảng Châu
Trường Quân sự Hoàng Phố
Abstract: Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Lê Văn Tích
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 156 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Le Hong Phong tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.