Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47067
Title: Quan hệ thương mại ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2001 - 2010
Authors: Đoàn Thị Thanh Nhàn
Keywords: Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Liên minh châu Âu
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc
Trung Quốc
Quan hệ thương mại ASEAN
Tổ chức thương mại thế giới
Description: Luận án dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào phân tích giai đoạn 2001-2010 dựa trên 4 nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hóa, quan hệ thương mại dịch vụ, quan hệ thương mại biên giới và quan hệ đầu tư, từ đó đưa ra các đánh giá về mối quan hệ này. Đồng thời làm rõ Trung Quốc có thay đổi/ đã thay đổi cách ứng xử của họ đối với ASEAN như thế nào khi trở thành một cường quốc. Phân tích đưa ra các cơ hội, thách thức, triển vọng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc đến năm 2020 nhằm khẳng định vị trí, vai trò, và lợi ích từ mối quan hệ này để đưa ra một số giải pháp giúp Việt Nam phát triển.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 166 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24476238599802729552570044527580647850.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.