Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Nội vụ-
dc.date.issued2013-9-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47163-
dc.description.abstractPAR INDEX 2012 phản ánh một cách tương đối toàn diện kết quả cải cách hành chính năm 2012 cũng như những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực cải cách của các bộ, các tỉnh; đồng thời cũng là nguồn thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính hàng năm-
dc.format.extent144tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectHành chínhvi
dc.subjectCải cách hành chínhvi
dc.subjectChỉ số cải cách hành chínhvi
dc.subjectThủ tục hành chínhvi
dc.titleBáo cáo kết quả xác định Par index 2012 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodCổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • baocaochisoCCHC2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.