Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47310
Title: Bài thảo luận chính sách sách số 4 Thay đổi cơ cấu: Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhất
Authors: Đại học Harvard
Keywords: Nguyên nhân của lạm phát
Khuyến nghị chính sách
Thảo luận
Chính sách
Thảo luận chính sách
Cơ cấu
Thay đổi cơ cấu
Giải pháp
Giải pháp kích thích
Khủng hoảng
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Tài chính toàn cầu
Lạm phát
Description: Cấu trúc của bài viết: Phần thứ nhất, trình bày một cách khái quát và ngắn gọn về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Phần thứ hai, Đánh giá lại những nguyên nhân gây ra lạm phát trong năm 2008 để từ đó rút ra bài học cho năm 2009; Phần thứ ba, Thảo luận phạm vi của chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 28 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37738916917617178385722048480941991660.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 403,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.