Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47395
Title: Constitutional Courts after the Arab Spring
Other Titles: Tòa án Hiến pháp sau mùa xuân Ả Rập
Keywords: Hiến pháp
Tư pháp
The judiciary-executive
Tư pháp điều hành
The judicial council
Hội đồng tư pháp
The multi-constituency model
Đa cử tri
Constitutional court
Tòa án hiến pháp
Abstract: Báo cáo thảo luận và phân tích bốn mô hình cho các cuộc họp tòa án hiến pháp, nhấn mạnh đặc biệt về hiệu quả của các mô hình đó nhằm thúc đẩy ý thức đầu tư chính trị trên diễn đàn chính trị. Xem xét bốn mô hình đã được áp dụng ở sáu quốc gia: Đức, Nam Phi, Ai Cập, Iraq, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo cũng so sánh các nguyên tắc cần thiết để bổ sung vào tòa án hiến pháp, và các quy tắc để loại bỏ các thẩm phán tòa án hiến pháp ở sáu quốc gia này.
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 140tr.
ISBN: 978-91-87729-40-9
Method: www.idea.int/publications/
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • constitutional-courts-after-the-arab-spring.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.