Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47555
Title: Một số bất cập trong khái niệm "người nộp thuế" theo pháp luật thuế hiện hành
Authors: Nguyễn Thị Thủy, Đặng Hoàng Vũ
Keywords: Thuế
Người nộp thuế
Pháp luật về thuế
Ngân sách nhà nước
Abstract: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu này, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể nộp thuế trong từng sắc thuế phải được xác định rõ. Tuy nhiên, pháp luật thuế hiện hành đang còn những quy định chưa rõ ràng về khái niệm "người nộp thuế" trong Luật Quản lý thuế và trong từng sắc thuế. Điều này đã gây sự khó khăn, lúng túng cho cơ quan quản lý thuế trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của người nộp thuế.
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2017-10
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang,pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_ Bat cap trong khai niem nguoi nop thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.