Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47566
Title: Trẻ em và các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Phát triển bền vững
Bất bình đẳng
Phát triển toàn diện
Abstract: Ấn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững đối với trẻ em của Việt Nam, những kết quả dự kiến, những hành động quan trọng được khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện, và danh sách các chỉ tiêu thống kê quan trọng về phát triển bền vững đối với trẻ em.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2018-6
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: en
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tre em va cac Muc tieu Phat trien ben vung tai VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.