Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53155
Title: Quản lý cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Authors: Châu Thanh Hùng
Keywords: Quản lý cấp nước
Đô thị
Bình Thuận
Biến đổi khí hậu
Abstract: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng cấp nƣớc và thực trạng quản lý cấp nước tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm đề xuất: (1) Phương án cân bằng nước thô, nước sạch cho các đô thị đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình; (2) Đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp nước tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu; (3) Đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN NỘP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 717,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT (Tiêng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 678,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới của LA (Tiếng Việt) - Hoàn thiện.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 156,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới của LA (Tiếng Anh)- Hoàn thiện.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 68,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.