Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53504
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Vang Phủ
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.other32355
dc.identifier.urihttps://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=32355
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/53504-
dc.descriptionĐiều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể các trường hợp cơ quan có thẩm quyền được phép thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đặc bi ệt là hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, cần xác định rõ ranh giới các dự án phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong trường hợp nào Nhà nước sẽ thu hồi, trong trường hợp nào chủ đầu tư phải thỏa thuận để nhận chuyển nhượng, thuê lại đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người đang sử dụng đất.
dc.formatpdf
dc.format.extent9 trang
dc.language.isovi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập pháp
dc.sourceTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
dc.subjectĐất
dc.subjectThu hồi đất
dc.subjectPhát triển kinh tế - xã hội
dc.subjectLợi ích quốc gia, công cộng
dc.titlePhạm vi áp dụng quy định nhà nước thu hồi đất sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vò lợi ích quốc gia, công cộng
dc.typeBài trích
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8931710c-18b7-4ab4-82b5-669c048f9bda.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.