Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorHiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam-
dc.date.issued2018-08-30-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53686-
dc.description.abstractBáo cáo khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thông của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Bài viết gồm 2 nội dung chính: về tác động về trật tự an toàn giao thông và tác động về vấn đề lãng phí xã hội.-
dc.format.extent3 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namvi
dc.rightsPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectTác độngvi
dc.subjectVị trívi
dc.subjectBến xe kháchvi
dc.subjectVận tảivi
dc.subjectAn toàn giao thôngvi
dc.titleBáo cáo Khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thôngvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodHội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-HH-van-tai-o-to-1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.