Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54103
Title: Sự trở lại của khuynh hướng Islam bảo thủ tại Indonesia từ 1998 đến nay
Authors: Hồ Thị Thành
Keywords: Islam
Bảo thủ
Indonesia
1998
Abstract: Kể từ khi Indonesia bước vào thời kỳ cải cách dân chủ ( giữa năm 1998), khuynh hướng Isam bảo thủ có điều kiện phát triển trở lại trong đời sống chính trị xã hội. Khuynh hướng này thể hiện qua sự xuất hiện và gia tăng quan điểm ủng hộ việc áp dụng luật Sharia ở nhiều tổ chức, phong trào và các trường nội trú Islam trên các địa phương và các thành phố lớn ở Indonesia. Bên cạnh đó, một số cuộc biểu tình của các tín đồ Islam diễn ra trong những năm vừa qua càng cho thấy tư tưởng bất khoan dung tôn giáo đang có chiều hướng phát triển trong xã hội. Những biểu hiện cụ thể của khuynh hướng này là một vấn đề trọng tâm mà bài viết đề cập đến. Ngoài ra, bài viết còn có cố gắng phân tích các nguyên nhân khiến khuynh hướng Islam bảo thủ phát triển trở lại, đồng thời xem xét phản ứng của phần đông công chúng và chính quyền Indonesia trước khuynh hướng này, từ đó đưa ra đánh giá về tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình dân chủ hóa đang diễn ra tại Indonesia.
Issue Date: 2019-06
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/ 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 6.19-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.