Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54178
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến thời điểm phát hành lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hoa Hồng, Cao Đinh Kiên
Nguyễn Bích Thủy
Keywords: Thị trường nóng
Phát hành ra công chúng
Doanh nghiệp
Việt Nam
Chu kỳ kinh doanh
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời điểm phát hành lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2017. Kết quả từ mô hình hồi quy thấy thời điểm một doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng phụ thuộc vào cả các yếu tố thị trường và yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Khi thị trường biến động mạnh, lạm phát và lãi suất cao thì doanh nghiệp không nên thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng nhưng nếu nền kinh tế đang phát triển thì sẽ là thời điểm phù hợp cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động này. Tinh hình kinh doanh của doanh nghiệp tốt như doanh thu, tỷ cao, tổng tài sản lớn và đòn bẩy tài chính thấp cũng sẽ là thời điểm mà các doanh nghiệp nên thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng.
Issue Date: 2019-02
Type: Tạp chí
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 02 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT2.19-B3-Thoi diem PHLDRCC, DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.