Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Thu Hương (biên dịch)-
dc.date.issued2020-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54884-
dc.description.abstractLuật quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore (Đạo luật số 9 năm 1999) gồm 13 phần, 78 điều; kèm theo 3 phụ lục và Lịch sử pháp lý Đạo luật quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 94A).-
dc.format.extent136 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsThư viện Quốc hộivi
dc.subjectLuậtvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
dc.subjectNước Cộng hòa Singaporevi
dc.subjectSingaporevi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.titleLuật Quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singaporevi
dc.typeTài liệu dịchvi
dc.source.methodTrang thông tin điện tử của Chính phủ Xinh-ga-po (eGazette): http://www.egazette.com.sg/-
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.