Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54940
Title: Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) và vai trò của chúng ở vùng đồng bằng sông Hồng, phía Bắc Việt Nam
Authors: Lại Thu Hiền
Keywords: Ve Giáp
Cấu trúc quần xã
Đồng bằng Sông Hồng
Việt Nam
Abstract: Qua nghiên cứu đã phân tích sự biến đổi cấu trúc định tính và định lượng quần xã ve giáp, bao gồm: thành phần loài, mật độ cá thể, mức độ đồng đều và đa dạng theo loại sinh cảnh và loại đất. Những dẫn liệu thu được cho thấy sự biến đổi linh hoạt, nhạy bén của cấu trúc quần xã ve giáp tương ứng với sự biến đổi điều kiện môi trường sống ở các loại sinh cảnh và loại đất khác nhau, là cơ sở để đề xuất việc khảo sát quần xã ve giáp như một chỉ thị sinh học, góp phần quản lý sự phát triển bền vững hệ sinh thái đất.
Advisor: Vũ Quang Mạnh
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 157 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN - LẠI THU HIỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TV - L.T HIỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT T.A - L.T.HIỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 928,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 227,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.