Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54989
Title: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ Thị Bích Thảo
Keywords: Lực lượng Công an nhân dân
An ninh quốc gia
Công an nhân dân
Việt Nam
Abstract: Luận án hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và những nhà nghiên cứu mácxít về vấn đề NTCQ và vai trò NTCQ. Luận án bổ sung, hoàn thiện lý luận về phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo ANQG ở Việt Nam. Luận án đưa ra yêu cầu và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo ANQG.
Advisor: Phạm Xuân Phúc
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 159 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luanan_ DoThiBichThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_dothibichthao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 593,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_eng_dothibachthao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DoThiBichThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 191,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.