Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55262
Title: Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Authors: Đặng Đình Đức
Keywords: Khu công nghiệp
Kinh tế trọng điểm
Vùng kinh tế trọng điểm
Miền Trung
Abstract: Luận án làm rõ được các nhân tố tác động đến phát triển các khu công nghiệp; phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Advisor: Nguyễn Văn Phát, Hồ Kỳ Minh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DangDinhDuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VN-Tom tat Luan an Đặng Đình Đức.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 571,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Eng-Tom tat Luan an Đặng Đình Đức.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin đóng góp mới LA_DangDinhDuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 269,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.