Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55432
Title: Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam.
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế
Thu nhập
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ
Thái Bình Dương
Việt Nam
Abstract: Báo cáo đánh giá tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn gọi là TPP-11). Tác động tiềm tàng của CPTPP được so sánh với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương ban đầu (TPP-12) đối với Việt Nam.
Issue Date: 2018-03-05
Type: Báo cáo
Extent: 92 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tac dong kinh te va phan bo thu nhap cua CPTPP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.