Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56669
Title: Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Lan
Keywords: Lạm quyền
Chính phủ
Quốc hội
Hiến pháp
Việt Nam
Chế định trách nhiệm
Abstract: Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. Nguyên tắc trong chế định trách nhiệm và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp luôn gắn với đặc điểm của Nhà nước Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, bảo đảm chống nguy cơ lạm quyền của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp vì lợi ích của nhân dân.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: zh
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.TN cua CP truoc QH qua HP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.