Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57087
Title: Chế định mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Lê Huyền
Keywords: Mang thai hộ
Chế định mang thai hộ
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về mang thai hộ nói chung và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng; Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chế định mang thai hộ. Từ đó, luận án chỉ ra những vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện chế định về mang thai hộ tại Việt Nam. Luận án xây dựng phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định mang thai hộ. Trong đó, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật với những luận giải khoa học, đảm bảo sự phù hợp về mặt lý luận và thực tiễn, có tính đồng bộ và khả thi.
Advisor: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lan
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 220 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 564,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTTA.ABSTRACT-DISSERTATION.NTLHUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin điểm mới - N.T.L.HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen Thi Le Huyen [E][Checked].pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.