Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57341
Title: Chuyển đổi sinh thái và xã hội: Sự dịch chuyển trong tiếp cận nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam
Authors: Đào Thanh Trường, Huỳnh Thanh Nhã
Đỗ Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Keywords: Chuyển đổi sinh thái
Chuyển đổi xã hội
Dịch chuyển
Tiếp cận nghiên cứu
Áp dụng
Abstract: Bài viết tập trung phân tích sự chuyển dịch về tiếp cận nghiên cứu sinh thái xã hội từ đó đề xuất việc áp dụng và phát triển vấn đề chuyển đổi sinh thái tại Việt Nam.
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 11 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.