Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59418
Title: Đánh giá về tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, mặt nước để phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, thủy điện, lưới truyền tài điện;Về quy chuẩn phá
Authors: Lê Công Thịnh
Keywords: Năng lượng
Thị trường năng lượng
Năng lượng quốc gia
Chế biến than
Abstract: |Đánh giá về tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, mặt nước để phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, thủy điện, lưới truyền tài điện; Về quy chuẩn phát thải đối với các loại ngành nghề công -nông nghiệp. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với tro xỉ và vật liệu xây dựng từ tro xỉ; về các quy định đối với đất đá thải trong quá trình khai thác, chế biến than .
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 12 tr.
Source: Bài viết nghiên cứu phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021”
Right: Khoa học năng lượng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệpItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.