Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59418
Title: Giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Hồ Thị Hải
Keywords: Giám sát
Sử dụng vốn nhà nước
Doanh nghiệp
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Luận án xây dựng khái niệm sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, khái niệm giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và những đặc trưng của giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Luận án xây dựng khái niệm pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và làm rõ nội dung pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Luận án phân tích một cách đầy đủ và toàn diện thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp với các nội dung: chủ thể giám sát, cơ chế giám sát, bảo đảm thi hành kết quả giám sát. Đồng thời, đánh giá những hạn chế và bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật hiện hành về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
Advisor: Trần Đình Hảo, Hồ Ngọc Hiển
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 173 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA HoThiHai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT HoThiHai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 745,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng HoThiHai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 469,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_HoThiHai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 354,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.