Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62822
Title: Quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam
Authors: Hoàng Ngọc Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Khai thác công trình
Việt Nam
Đường bộ
Abstract: Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận, đúc rút cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ trong điều kiện xuất hiện các khoản thu mới với công nghệ quản lý thay đổi và mạng lưới đường bộ ngày càng phát triển hiện đại. Làm rõ thu từ khai thác công trình đường bộ gồm những khoản gì; thế nào là quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ; mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, những tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore về quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ, đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm hữu ích về quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ tại Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Quỳnh Sang, Vũ Trọng Tích
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 214 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Toan van Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tom tat luan an (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tom tat luan an( Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Thong tin luan an (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 179,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Thong tin luan an (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.