Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64513
Title: Tăng cường nội lực, phát huy ngoại lực hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Authors: Nguyễn Thu Phương
Keywords: Nội lực
Ngoại lực
Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
ASEAN
AEC
Abstract: Bài viết phân tích quá trình tận dụng tối đa nội lực; tăng cường ngoại lực; mở rộng hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á.
Issue Date: 2015-09-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.