Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Ngọc Phú-
dc.date.issued2020-06-15-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65311-
dc.description.abstractBài viết tập trung phân tích những quan niệm, tư tưởng trong việc xây dựng hệ thống kiếm soát quyền lực nhà nước ở thời Hậu Lê và xác định cơ chế kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê. Chính sách kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê được tiến hành trên cơ sở những giá trị về quyền lực của Nho giáo, các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống xử phạt, khen thưởng rõ ràng. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số bài học và giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsCục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệvi
dc.subjectHậu Lêvi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectKiểm soát quyền lựcvi
dc.subjectNho giáovi
dc.titleGiám sát quyền lực nhà nước dưới triều đại hậu lê và những bào học cho việc xây dựng hệ thống giám sát quyền lực hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.