Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67859
Title: Để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông
Authors: Tạ Thanh Tình
Keywords: Ùn tắc giao thông
Bảo đảm trật tự
An toàn giao thông
Abstract: Trong giai đoạn 2015 – 2020, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Trên địa bàn cả nước xuất hiện nhiều mô hình thanh tra giao thông hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, việc đánh giá tình hình, kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực lực lượng thanh tra giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng.
Date Created: 2021-12-04
Type: Bài trích
Extent: 06 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.