Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68804
Title: Xử lý vi phạm về kê khai tài sản - Cần phải "mạnh tay" hơn
Authors: Mai Trang, Phương Thảo
Keywords: Vi phạm
Kê khai tài sản
Thu nhập
Cán bộ
Công chức
Abstract: Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức luôn được coi là một biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp và góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Bài viết phân tích những điểm yếu trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập và kiến nghị các giải pháp.
Issue Date: 2017-12-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.