Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68979
Title: Cách tiếp cận của Nhật Bản đối với các cơ chế hợp tác an ninh đa phương của ASEAN
Authors: Lê Hoàng Anh
Keywords: Nhật Bản
Hợp tác an ninh đa phương
ASEAN
Abstract: Trong những thập kỷ qua, Nhật Bản đã tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác chính trị và an ninh với Đông Nam Á. Một trong những hoạt động chính là tham gia tích cực vào các khuôn khổ hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt. Việc Nhật Bản tham gia vào Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) năm 1994 ngay từ khi thành lập là ví dụ đầu tiên cho thấy sự tích cực và chủ động của Nhật Bản. Mục tiêu chiến lược của Nhật Bản trong các cơ chế hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt đó là trở thành đối tác chiến lược của ASEAN và đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực. Bài gồm 3 phần. Phần 1 nêu lên tầm quan trọng mang tính chiến lược của ASEAN Nhật Bản. Phần 2 phân tích những lợi ích của Nhật Bản trong các cơ chế hợp tác an ninh đa phương của ASEAN. Phần 3 đưa ra một số gợi ý chính sách đối với Nhật Bản trong việc nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình trong các cơ chế hợp tác an ninh đa phương của ASEAN cũng như củng cố một trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò ngày càng tích cực hơn trong việc kiến tạo nền an ninh khu vực và kêu gọi những quốc gia có cùng tư tưởng hợp lực với nhau để bảo vệ tự do và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDDNA.10.21.Tiep can Nhat Ban_an ninh da phuong ASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.