Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69202
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Bích Huệ, Katsuhiko Kokubu-
dc.creatorKimltaka Nishtanl-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69202-
dc.description.abstractKế toán quản lý chi phí dòng nguyên liệu (Material Flow Cost Accounting - MFCA) là một công cụ làm rõ chi phí chất thải và năng lượng trong quá trình sản xuất. MFCA khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng nên áp dụng MFCA, doanh nghiệp sẽ có thể đạt được song song cả hai mục tiêu là bảo vệ môi trường và kinh tế. Bài báo này nghiên cứu tình hình áp dụng MFCA tại hai doanh nghiệp của Việt Nam nhằm đánh giá quá trình và hiệu quả môi trường cũng như hiệu quả kinh tế. Công ty TNHH SX & TM Thiên Phước (Thiên Phước), một doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất lưới nhựa và công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON), một doanh nghiệp lớn sản xuất sợi ăn liền và gia vị. Kết quả cho thấy, mặc dù mới chỉ áp dụng MFCA một cách đơn giản nhưng đã có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất cũng như những chi phí liên quan khác.-
dc.format.extent17 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTrường Đại học Ngoại thương-Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tếvi
dc.subjectKế toán quản lývi
dc.subjectQuản lý dòng nguyên liệuvi
dc.subjectNguyên liệuvi
dc.subjectCông ty cổ phầnvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleÁp dụng kế toán quản lý chi phí dòng nguyên liệu tại công ty TNHH SX & TM Thiên Phước và công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 132 (10 /2020)- https://tapchi.ftu.edu.vn-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.